Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS ĐẠI THỊNH

Xã Đại Thịnh - Mê Linh
02438110727